Socialt ansvarlige investeringer

Grundlaget for implementeringen af en SRI (Socially Responsible Investment) politik i DEAS er de fire overordnede principper gældende for hele Velliv koncernens ejendomsinvesteringer:

 • The Environment – Velliv will actively incorporate environmental issues in the management of the real estate portfolio. Velliv will work with environmental issues based on the potential for each property. Environmental issues could for example include energy efficiency, improving trash management or reducing water use. Velliv will actively engage with tenants where we see a potential for a significant improvement related to these issues.
 • Aesthetics – Velliv will focus on aesthetics when renovating existing properties and constructing new properties. Velliv will prioritize good architecture and ensure that properties own by Velliv will contribute positively to the immediate surroundings. The level of ambition will be adapted to each property.
 • Safety – Velliv will together with contractors focus on worksite safety to minimize the number and severity of accidents for construction workers. Velliv will prioritize contractors that have focus on safety and best practise. Velliv will further keep a high level of maintenance to reduce accidents for tenants that relates to negligence or decay of Velliv’s properties.
 • Tenants – Velliv both own commercial and residential real estate. Velliv will for the commercial real estate portfolio make an overall assessment of the tenants’ business model. The assessment is in place to avoid tenants with business models that directly conflicts with the interest of Velliv.

De fire overordnede principper er ikke udtryk for en ny tilgang til ansvarlige investeringer. DEAS praktiserer allerede i dag de ting, som står nævnt. Nøgleordet for DEAS er således ansvarlighed. Vi tager vort ansvar alvorligt hvad enten det er overfor;

– pensionskunderne, som skal have et afkast af investeringerne,
– lejerne, som skal have gode og velfungerende ejendomme at være i,
– samarbejdspartnere og leverandører, som skal hjælpe os med at udføre vores arbejde,
– samfundet, som omgiver os,
– og miljøet, som vi alle lever og ånder i.

Følgende er derfor udtryk for en præcisering af, hvorfor vi tænker i SRI, konkrete målsætninger og eksempler på tiltag, vi allerede er i gang med.

Rationale for SRI politikken i DEAS

DEAS forvalter ejendomme på vegne af en række af de førende danske pensionsselskaber, og dermed er vores væsentligste mission at generere et konkurrencedygtigt langsigtet afkast. Vi betragter ansvarlighed som et af de bærende redskaber i arbejdet med at udføre vores mission. Ansvarlighed understøtter den langsigtede værdi af de underliggende ejendomsaktiver, samtidig med at udøvelsen af en ansvarlig investeringspolitik reducerer risiko.

Den langsigtede værdiskabelse består f.eks. i at tænke på at gøre et nyt boligområde attraktivt for beboerne ikke kun ved at bygge boliger, men også i at tænke på omgivelser og aktiviteter for beboere. Dette er tilfældet, når vi udvikler et helt nyt boligområde på Frederiks Brygge i Sydhavnen.

Den reducerede risiko opnås bl.a. ved at have styr på processer og arbejdsgange, f.eks. i form af systematiske hvidvask processer ved nye udlejninger. Eller ved at have opfyldt kravene i FAIF lovgivningen og dermed have licens til at drive ejendomsforvaltningsaktivitet under Finanstilsynets skarpe overvågning.

Det er vigtigt at understrege, at vi betragter vores politik for ansvarlig investering som et redskab til at opnå et godt afkast. Derfor skal konkrete tiltag i sidste ende måles i, om det er en god business case. Business casen skal være positiv hvad enten det er i form af øget afkast eller reduceret risiko. De væsentligste elementer der indgår i denne vurdering er:

– økonomisk rentabilitet (f.eks. ved energioptimerende tiltag)
– mulighed for at opnå højere leje (på kort og langt sigte)
– mulighed for at reducere liggetiden
– kan der opnås en bedre pris ved salg (værdiskabelse og bevarelse)
– mulighed for at understøtte platformen for udlejning (f.eks. positivt branding effekt)

Målsætninger

De fire overordnede principper rummer i sig selv en lang række målsætninger, som DEAS allerede arbejder mod i det daglige virke. Det er imidlertid en stor udfordring at dokumentere, hvorfor nedenstående tjener som centrale indikatorer for efterlevelsen af de respektive punkter.

Målsætninger for miljø

 • Ingen ejendomme skal være energimærket med F eller værre ved udgangen af 2020
 • Alle erhvervs-nybyggerier skal (som minimum) kunne leve op til DGNBs ”guld” standard
 • Ved alle renoveringer og ombygninger foretages en aktiv screening for miljøforbedrende tiltag
 • Forbrugsmålinger af strøm, varme og vand på de 100 største ejendomme i porteføljen er installeret inden udgangen af 2019

Målsætninger for æstetik

 • Alle nybyggerier og markante ombygninger sker i samarbejde med velrenommerede arkitekter
 • Alle nybyggerier skal indeholde en plan for omgivelserne med aktiv stillingtagen til det æstetiske

Målsætninger for sikkerhed

 • Antallet af alvorlige arbejdsskadeulykker på byggepladser = 0

Målsætninger for lejere

 • Alle nye lejere gennemgår og større eksisterende lejere har gennemgået hvidvaskproces inden udgangen af 2017

https://deaserhverv.dk/om-deas/socialt-ansvarlige-investeringer/