Personoplysninger

Behandling af personoplysninger i forbindelse med DEAS’ administration af venteliste

1. Dataansvar og retsgrundlag

DEAS A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger:

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 26 64 01 72

Når du opskriver dig på DEAS’ venteliste til en lejebolig eller ungdomsbolig, indsamler og behandler DEAS oplysninger om dit navn, e-mail, adresse, telefonnummer, ansøgerrelation, CPR-nummer og policenummer. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Retsgrundlaget for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

2. Formål
DEAS behandler dine oplysninger med det formål at kunne registrere og administrere dig som boligsøgende, for at kunne kontakte dig med tilbud om opskrivning til andre ledige boliger og for at kunne videregive dine oplysninger til udlejer i tilfælde af, at du får tildelt en bolig.

3. Modtagere
I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til it-leverandører. I andre tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til forsyningsselskaber og ejendomsejere. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til virksomheder uden for EU/EØS.

4. Tidsrum for venteliste og sletning
Som udgangspunkt står du opskrevet på ventelisten i 2 år. Når de 2 år er gået, vil du modtage en mail, hvor du skal tage stilling til, om du ønsker at blive opskrevet til yderligere 2 år på ventelisten. Hvis du ikke aktivt vælger at blive opskrevet til yderligere 2 år, fjerner vi dig fra listen. Du kan til enhver tid anmode om at blive fjernet fra ventelisten ved at kontakte os på mail: [indsæt]. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til ovenstående formål.

5. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger, og at anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

6. Kontakt og klage
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller til de formål vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på mail: info1@deas.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.

7. Når du bliver lejer
Hvis du får tildelt en bolig og overgår fra boligsøgende til lejer, bedes du læse vores generelle persondatapolitik.

8. Samtykke CPR-nummer
DEAS  indsamler og behandler dit CPR-nummer udelukkende med det formål at kunne indhente din police, for at kunne holde os opdateret med din folkeregisteradresse og for på længere sigt at kunne identificere dig ved overførsel via NemKonto og til brug for digital signatur og i overensstemmelse med denne politik. Dit CPR-nummer bliver udelukkende anvendt til disse formål. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.


https://deaserhverv.dk/personoplysninger/