​Nordeas nye hovedkontor i Ørestad er et ambitiøst bæredygtigt byggeri, der opnår den højeste miljøcertificering, LEED-Platinum

  • 25_017_Nordea_084_L_1000x641
  • 25_017_Nordea_093_L_1000x641

Nordea Banks nye hovedkontor står klar i Ørestad Nord ved siden af DR Byen og Koncerthuset. Med sine 46.000 bæredygtige kvadratmeter i seks etager, hvoraf de 5.000 m² går til et af Nordeuropas største trader floors med eget datacenter, vækker bygningen opsigt både konstruktionsmæssigt og arkitektonisk. Hertil kommer 14.000 m² parkeringskælder.

Hovedkontor med ambitioner

Ambitionerne for det nye byggeri var høje, både hvad angår arkitektur og bæredygtighed, og kun med et gennemført fokus på de bæredygtige aspekter under hele byggeprocessen kan Nordeas nye hovedsæde opnå den høje LEED-Platin-certificering, som er forbeholdt de allermest energirigtige, miljøvenlige og sunde byggerier.

For datacentret gælder det, at energiforbruget i LEED-systemet er beregnet efter en særlig model og målt op imod en anden grænseværdi end det øvrige byggeri. På denne måde, er det muligt at opnå LEED-certificering platin, selvom bygningen har et energikrævende datacenter. Datacentret udmærker sig ved at være meget effektivt sammenlignet med andre datacentre.

Bæredygtige initiativer

I forbindelse med LEED-certificeringen er der implementeret en række bæredygtige initiativer herunder lavt energiforbrug, godt indeklima samt sunde materialer og håndtering af regnvand:

  • Bygningen har et ganske lavt energiforbrug. Energirammen ligger ca. 6 % under kravet til Lavenergiklasse 2015.  Der anvendes desuden 1.870 m² solceller på taget af bygningen. I datacentret køles maskinerne effektivt med punktkøling i stedet for køling af hele rummet. I både bygning og datacenter bruges amoniak som kølemiddel.
  • Der er bl.a. stor fokus på visuelt, termisk og atmosfærisk indeklima. Under hele forløbet var der stor fokus på optimal udnyttelse af dagslys. Især i det 5.500 m² store trading floor, som ligger i husets hjerte, var det en udfordring at holde rumtemperaturen nede og sikre et godt termisk indeklima. Derfor udviklede COWI et helt specielt ventilationsprincip kendt fra serverrum og laboratorier, hvor den friske luft tilføres rummet gennem gulvet. Der gennemførtes en “full-scale” test af ventilationsprincippet i traderfloor.
  • Regnvand fra taget opsamles i en regnvandstank, der forsyner toiletter og vanding af de grønne områder. Regnvand i terræn fra ikke trafikbelastede arealer ledes til Emil Holms regnvandskanal, og kun regnvand fra befærdede arealer ledes til kloak. Det resulterer i, at kun 10% af det vand, der falder på grunden, udledes i kloakken.
  • Materialer følger det overordnede arkitektoniske koncept og brugerønsker fra banken og honorerer samtidig LEED-systemets høje miljø- og sundhedskrav. Der er bl.a. valgt lav-emitterende og lokale materialer samt materialer med høj genbrugsprocent.

Dertil kommer et stort fokus på at fremme den grønne identitet på grunden. I de grønne arealer er biodiversiteten sikret med blandt andet hjemmehørende beplantning.


https://deaserhverv.dk/%e2%80%8bnordeas-nye-hovedkontor-orestad-er-et-ambitiost-baeredygtigt-byggeri-der-opnar-den-hojeste-baeredygtighedscertificering-leed-platin/