Om DEAS

Vi udlejer erhvervsejendomme af alle typer og er garanti for en effektiv udlejningsproces.

Med indgående markedskendskab og bred branche-erfaring sikrer vi vores kunder værdiforøgelse af deres ejendomme gennem professionel rådgivning og en effektiv udlejning.

Vores kunder drager fordel af den synergieffekt, der er i at være kunde i et Full Service Property House. Vores udlejningsspecialister inddrager bl.a. vores byggetekniske afdeling, når erhvervslejemål skal ombygges og indrettes. Gennem tæt dialog med ejer og lejer sørger DEAS for fleksible løsninger, der imødekommer indretningsmæssige behov samtidig med, at et sundt indeklima er i fokus.

Se, hvordan DEAS ombyggede og indrettede et stort erhvervslejemål for Sampension på Borgmester Christiansens Gade.

Solid eksponering af ledige lejemål

Vi er en af Danmarks største udbydere af erhvervslejemål fordelt over hele landet. Og vi sikrer vores kunders ledige lejemål en god eksponering i markedet.

På vores platform for ledige erhvervslejemål finder interesserede lejere over 250 ledige lejemål inden for både kontor og domicilejendomme, butik samt industri, lager og produktion.

Lejemålene præsenteres også på udlejningsportalerne Ejendomstorvet og Lokalebasen.

Find dit nye erhvervslejemål her.

Find din nye bolig her.

Følg os på LinkedIn, hvor vi bl.a. deler ledige lejemål.


https://deaserhverv.dk/om-deas/