DEAS Facility Service (ejendomsservice)

  • DEAS facility service (ejendomsservice)

DEAS sacility services tilbyder en effektiv og overskuelig drift af din ejendom med en skræddersyet ejendomsservice, når du ønsker professionel ejendomsdrift til gennemskuelige ejendomsservice-priser. Det er muligt at købe facility services på timebasis og tilpasse de enkelte ydelser inden for DEAS ejendomsdrift til dig som kunde.

Kvalitetssikring med DEAS Facility Service

DEAS facility management er et servicekoncept, som er baseret på en service level agreement, så du som kunde altid er sikret den rette serviceydelse og en aftale, som specificerer opgavens kvalitet og omfang. Dermed er der fuld klarhed om de ydelser, du kan forvente at få leveret. Vi leverer løbende dokumentation for de udførte opgaver, så det altid er muligt at se den aktuelle status på dine opgaver.

Facility services - ejendomsservice

Effektiv problemløsning og ejendomsdrift

Vores interne it-løsning sikrer en optimal brug af vores ressourcer, så vores udførelse af opgaverne bliver så fleksibel og optimal som muligt. Vores servicecenter varetager al kommunikationen med dig som kunde og ejendommens brugere. Servicecentret koordinerer opgaverne med vores servicemedarbejder i din ejendom. Servicemedarbejderen kvitterer løbende i it-systemet via sin smartphone for de løste opgaver, som automatisk kan følges hos dig som kunde.

Facility services døgnet rundt

Vores servicecenter hos DEAS facility management modtager og håndterer alle indkomne opgaver, som videreformidles til rette ledige servicemedarbejder. Uden for servicecentrets åbningstider mellem 7.00 og 19.00 er det altid muligt for kunder og lejere at komme i kontakt med vores vagtcentral, som varetager alle akutte problemer i ejendommen. Vores servicecenter sørger altid for opfølgning på den indrapporterede opgave for at sikre, at hjælpen har været rettidig og fyldestgørende.

facility-service-vicevaert

Professionel og miljøbevidst ejendomsservice

Når vores servicemedarbejdere færdes på ejendommen, er de altid iført DEAS profiltøj, som medvirker til at skabe genkendelighed og tryghed for ejendommens brugere. Ved rengøring benytter vi kun miljørigtige rengøringsmidler og sikrer en skånsom rengøring til gavn for miljø, mennesker og indeklima. Vores mangeårige erfaring og viden inden for drift af ejendomme gør, at vi altid kan finde den rigtige serviceaftale til din type ejendom.

 


https://deaserhverv.dk/deas-facility-service-ejendomsservice/