Kom indenfor i det nye Nordea-domicil

  • IMG_6758

Domicilbyggeriet i den sydlige del af Ørestad Nord har nået sin afsluttende fase, og ultimo april overdrages nøglen til Nordea Banks nye kontorhus. Det 47.000 m2 store domicil, som er tegnet af Henning Larsen, skal rumme 2.500 arbejdspladser og Nordens største trading floor. Bygningen opnår den højeste score inden for international miljøcertificering, LEED Platinum.

Et bæredygtigt forbillede

Der er arbejdet med en unik, helhedsorinteret designmetode, hvor fokus er på at mindske bygningens energiforbrug. Det opnås ved at reducere energiforbruget i byggeriet, optimere de tekniske løsninger og integrere løsninger til energiproduktion i bygningerne.

Designets energiforbrug er løbende blevet simuleret gennem studier af volumener, materialer, rumhøjder, lys og skygge, lyd, vind og anvendeligheden af inde- og uderum. Derpå er bygningens energibehov reduceret yderligere gennem intelligent udvælgelse og anvendelse af effektiv teknologi. Med den benyttede metode opnås LEED Platinium-certificering, samtidig med at bygningen har et energiforbrug på 41 kWh/m2 pr. år. Hermed fremstår Nordeas nye domicil som et bæredygtigt forbillede.

Verdens første trading floor under et glastag

Nordeas trading floor, som bliver på 5.500 m², hvilket næsten svarer til arealet af en fodboldbane, er en kernefunktion i det nye byggeri, og det har været afgørende at skabe de bedste arbejdsbetingelser, klimatisk og lysmæssigt, for denne intense funktion. 25 meter over trading floor er der blandt andet et skulpturelt ovenlys, som er designet til kun at slippe indirekte sollys ind i atriet for at eliminere risiko for blænding. Løsningen hedder Microshade  og består af mikroskopiske lameller, som blokerer over 90 % af energien fra solen om sommeren, men tillader op til 35 % af energien at komme igennem om vinteren.

Medarbejderne på Nordeas trading floor har hver op til otte skærme og flere pc’ere stående, og de skal samtidig sidde tæt, så man hurtig kan få kontakt, når der sker en interessant udvikling. Derfor er ventilationsløsningen integreret i hele gulvfladen, så der blæser 20 grader varmt fortrængningsluft op gennem gulvet, ligesom der er vandkøling i alle arbejdsborde. Og der er mange af disse unikke løsninger, som til sammen skaber en unik bygning.

Domicil med optimale arbejdsbetingelser

Det nye domicil skal skabe rammerne for en arbejdsplads i særklasse, hvor grænserne både på det byggetekniske og på det arkitektoniske niveau rykkes, og hvor medarbejderne har de bedste arbejdsbetingelser. Medarbejdere skal opleve dynamikken, dialogen og koncentrationen på én gang i et venligt, åbent og lyst miljø, hvor bæredygtige løsninger bidrager positivt til den enkeltes hverdag. Derfor har udgangspunktet for husets disponering været at skabe et optimalt arbejdsmiljø med hensyn til lys, indeklima og lyd baseret på Nordeas ‘way of working’, der giver både ledelse og medarbejdere de bedste vilkår for arbejdsprocesser, som de ser ud i dag, og som de vil udvikle sig i fremtiden.

Se de første billeder af det (næsten) færdige domicil her!

Nordea Ørestad Nord microshade  Nordea bank domicil Ørestad Nord fællesarealer

Nordea domicil Ørestad Nord facade glasparti  Nordea domicil Ørestad Nord henning larsen

Nordea bank domicil Ørestad Nord facaden   Nordea Ørestad Nord skifer niveauer

Nordea bank domicil Ørestad Nord arkitektur  Nordea bank domicil Ørestad Nord trappe

Nordea bank domicil Ørestad Nord udefra parklandskab metro  Nordea bank Ørestad Nord rumlighed

Bygherre: Nordea Ejendomme
Investorer: Pension Danmark, Lægernes Pension og Nordea Liv & Pension
Arkitekt: Henning Larsen
Landskab: SLA
Indretning af arbejdsarealer: Signal Arkitekter
Rådgivende ingeniører: Cowi


https://deaserhverv.dk/det-nye-nordea-domicil/