Guldcertificering i bæredygtighed

Guld i bæredygtighed.

I dag overrækker Green Building Council Denmark en DGNB-certificeringspris i guldkategorien til ejeren af COWIs domicil i Lyngby, Nordea Ejendomme. Det er en af de første eksisterende kontorbygninger i Danmark, der får bæredygtighedscertificeringen. Men næppe den sidste vurderer COWI, der selv rådgiver bygningsejere inden for bæredygtige løsninger og oplever en stor stigning i interessen for certificeringer.

Nordea Ejendomme glæder sig over at modtage DGNBs guldcertificering af COWIs højhus i hovedkvarteret på Parallelvej 2 i Lyngby:

“Vi ønsker med certificeringen at koble den globale dagsorden om bæredygtighed med lokale samfundsmæssige vilkår og hensyn og på den måde gøre arbejdet med bæredygtighed meningsfyldt og håndgribeligt i en daglig praksis til gavn for vores lejere, investorer og omgivende miljø,” siger Kent Traulsen fra bygningsejeren Nordea Ejendomme og fortsætter:

“Bæredygtighedscertificeringer har hidtil kun været brugt inden for nye kontorbyggerier, og derfor er vi ekstra glade og stolte af som en af de første at få bæredygtighedscertificeret en eksisterende kontorejendom.”

COWI tog sin egen medicin

Rådgivningsvirksomheden COWI, der til dagligt selv rådgiver byggerisektoren inden for blandt andet bæredygtighed, var både involveret i udviklingen af de bæredygtige løsninger i forbindelse med ombygningen af højhuset, og den efterfølgende certificeringsproces. Per Stabell Monby, projektchef i COWIs byggeridivision fortæller:

“Vi gjorde det, som vi normalt anbefaler bygherrerne at gøre, nemlig at fokusere 360 grader på, hvordan de fysiske forhold bedst muligt skaber rammerne for en bæredygtig ‘drift’ i byggeriet. I en vidensvirksomhed som COWI er medarbejderne selve produktionsapparatet, så de fysiske forhold er afgørende. Derfor kiggede vi blandt andet meget på indeklimaet; luftkvaliteten, akustikken og temperaturerne, som alt sammen påvirker medarbejdernes trivsel.”

Certificeringsordninger i vækst

Certificeringen er et led i hele den certificeringstrend, som foregår både internationalt, men også har taget godt fat herhjemme. Især inden for nybyggeriet ses flere og flere ejendomme med bæredygtighedscertificeringer, men også inden for renovering eller ombygning af eksisterende byggerier vælger flere bygherrer at implementere bæredygtige løsninger, der kan medføre de grønne kvalitetsstempler.

“Med certificeringerne har vi en ensartet målestok i branchen for, hvornår noget er bæredygtigt, og hvordan det kan måles. Det er en win-win situation for alle: Brugerne af byggeriet kan opnå en bedre trivsel, miljøet tilgodeses, og bygningsejerne kan bruge certificeringen i deres CSR- og brandingindsats på markedet og indgå i en mere kvalificeret dialog med både nuværende og potentielle lejere og investorer om de fysiske rammers kvalitet,” siger Per Stabell Monby.


https://deaserhverv.dk/nordea-ejendomme-far-guldcertificering-baeredygtighed/