Nordea Ejendomme har Nordens bedste ejendomsstrategi

  • IPE Real Estate Global Awards 2017 Nordic Countries
  • IMG_7572

Nordea Ejendomme har modtaget en IPE Real Estate Award for at have Nordens bedste ejendomsstrategi. Det skete ved den årlige konference for pensionsselskaber og andre institutionelle investorer “IPE Real Estate Global Conference & Awards”, som fandt sted tirsdag d. 16. maj i München.

“Vi er naturligvis meget stolte over den anerkendelse, som vi har modtaget fra IPE. Det er en blåstempling af vores arbejde og af de resultater, som vi har leveret igennem en lang årrække til glæde for både vores pensionskunder og vores lejere,” siger Anders Schelde, der i sin egenskab af investeringsdirektør i Nordea Liv & Pension også er bestyrelsesformand i Nordea Liv & Pensions ejendomsselskaber.

Ny strategi skal fastholde gode resultater

Den nye og prisvindende ejendomsstrategi består af 4 hovedpunkter:

1. Fokus på at fastholde fuld skala ejendomsmanagement i Nordea Ejendomme lige fra investeringsfolk, ejendomsudviklere og udlejningsspecialister. Herudover er der ejendomsinspektører, der kører den daglige drift af ejendommene. Det sikrer en løbende fokuseret drift af vores ejendomsportefølje, hvilket giver tilfredse lejere og udlejningsprocenter, der ligger højere end markedet, og dermed også sikrer pensionskunderne løbende attraktive afkast.

2. Opdeling af ejendomsporteføljen i 4 separate ejendomsfonde med meget lav risiko, lav risiko, mellem risiko og høj risiko. Opdelingen sikrer, at ejendomsporteføljen anvendes som et strategisk element i pensionskundernes samlede opsparing, da ejendomsklasserne er tilpasset pensionskundernes investeringsprodukter. Derved erstatter ejendomsporteføljen i endnu højere grad fx statsobligationer i dele af investeringsporteføljen og dermed bidrager ejendomsinvesteringerne til, at kunderne opnår et højere afkast på den samlede pensionsopsparing.

3. Historisk har Nordea Ejendomme haft succes med og fokus på at have en diversificeret portefølje med lav sårbarhed. Porteføljen er kendetegnet ved både at være diversificeret geografisk og på ejendomstyper. Porteføljen består i dag af en blanding af flerlejende kontorbygninger, domiciler og blandede ejendomme i hele landet, logistik ejendomme beliggende i hovedstadsområdet, detailhandel, der består primært af mindre indkøbscentre og supermarkeder, boligområder udgør en voksende del af porteføljen gennem udviklings- og genopbygningsprojekter og endelig udgør OPP projekter en stigende andel af porteføljen.

4. På flere af vores ejendomsprojekter arbejder Nordea Liv & Pension sammen med eksterne institutionelle investorer. Gennem vores ejendomsmanagement setup, hvor vi styrer hele værdikæden fra ejendomsudvikling til drift har vi mulighed for at invitere eksterne investorer ind og derigennem sikre en bred funding af ejendomsprojekterne, men endnu mere væsentligt giver det mulighed for at sprede investeringerne ud over flere projekter og dermed arbejde med en generelt lavere risiko på vores samlede ejendomsportefølje.

Ejendomsstrategi skal fastholde de gode resultater

“Over de seneste 10 år har vores ejendomsportefølje på i dag 16 mia. kroner konsekvent bidraget med et afkast, der er bedre end benchmark, og dermed skaber vi merværdi til vores pensionskunder. Det er vi lykkedes med ved at have en høj udlejningsprocent og tilfredse lejere. Med vores nye ejendomsstrategi fokuserer vi på at fastholde de gode resultater i fremtiden, ligesom vi fokuserer på, at anvende vores ejendomsportefølje stadig mere strategisk i vores kunders samlede pensionsportefølje, fortæller Anders Schelde og fortsætter:

“Ejendomme bliver en stadig vigtigere byggeklods i pensionskundernes porteføljer. Det skyldes at ejendomsinvesteringer typisk har en lang tidshorisont, der passer fremragende til en pensionsportefølje, og samtidig er der tale om et godt supplement til de traditionelle obligationsinvesteringer. Med vores nye ejendomsstrategi gør vi plads til, at ejendomme lige netop kan anvendes som et væsentlig strategisk redskab i vores samlede investeringsunivers. Samtidig med at vi fremtidssikrer vores samlede ejendomsportefølje til også i fremtiden at skabe gode afkast til pensionskunderne i Nordea Liv & Pension.”

IPERE Awards17_winner12


https://deaserhverv.dk/nordea-ejendomme-har-nordens-bedst-ejendomsstrategi/