CASE: Office House Vesterport

  • office house vesterport facade
  • office house vesterport fællesområde
  • office house vesterport

Den markante irgrønne kontorbygning ”Ved Vesterport” i København er gennem de seneste tre år blevet totalrenoveret med nyt mødecenter, nye varme- og ventilationssystemer og stort glasatrium med kantine. Nye såvel som eksisterende lejere har fået totalrenoveret deres lejemål, og faciliteterne er blevet tilpasset den moderne virksomheds behov. Vi byder indenfor i det nye Office House Vesterport.

Et nutidigt kontorhus med lejerne i centrum

Det oprindelige kontorhotel fra 1932 har fået en upgrade med Office House Vesterport, som rummer moderne mødefaciliteter, stort glasatrium over kantine, nyt indgangsparti og flot arkitektur. Den dobbelthøje lobby henvender sig til de besøgende fra Meldahlsgade og danner en sammenhæng med det glasoverdækkede atrium, som er skabt ved at bortskære det oprindelige betondæk i den indre gård. Lejerne i kontorhuset tæller bl.a. Nordea Bank, Folkekirkens Nødhjælp, Valcon m.fl.

Ikonisk arkitektur

Kontorbygningen er opført i 1931-32 af arkitekterne Ole Falkentorp og Povl Baumann, og var for sin tid nyskabende både hvad angik dens konstruktion og funktion. Bygningen tjente som et kontorhotel, hvor det både var muligt at leje et lille, møbleret kontor med adgang til fællesfaciliteter og større sammenhængende kontorarealer.

Husets bærende konstruktion består af et stålskelet af sammenboltede søjler og dragere som efterfølgende er støbt ind i beton. Den har murede brystninger og stålvinduer, og er yderst beklædt med kobber.

42.000 m2 stålskelet

Renoveringen af den ikoniske bygning er foretaget med stor respekt for ejendommens markante arkitektur, og det er lykkedes at genskabe de oprindelige rumligheder og fritlægning af søjle-drager konstruktionen i kombination med et tidssvarende arbejdsmiljø.

At totalrenovere en bygning på 42.000 m2 med stålskelet-konstruktion er et omfattende projekt. Ombygningen er foretaget med stor respekt for den oprindelige bygnings arkitektur, og vi har tænkt i langsigtede løsninger til glæde for investorer og lejere,” siger Lasse Nøddekær, projektchef i Nordea Ejendomme.

Kompleks byggeproces

De forskellige byggeprojekter på ejendommens ca. 42.000 km2, som fordeler sig over 10 etager, har krævet et stort arbejde for både rådgivere og entreprenører, da hele ejendommen har været i drift under ombygningerne.

Ejendommens installationer har været igennem en stor modernisering og specielt varme og ventilationssystemer i forbindelse med konvertering fra damp- til fjernvarme er blevet opdateret – der er skiftet mere end 36.000 meter varmerør i ejendommen.

PLH Arkitekter har haft ansvar for design og projekteringsledelse, og Rambøll og NIRAS har varetaget ingeniørarbejder.

Velkommen i det nye Office House Vesterport.


https://deaserhverv.dk/office-house-vesterport/